BKHE hírek

Egyesületi közgyűlés

Tisztelt BKHE Tagok!

 

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület éves közgyűlése 2017. február 22-én 18:00 órakor lesz Budakeszin az Erkel Ferenc Művelődési Központ 3. termében.

 

Ezúton hívom a tagságot szeretettel, mindenki részvételére számítok!

 

Napirendi pontok:

 

1. Beszámoló a 2016-os tevékenységről. (Elnök)

 

2. Pénzügyi beszámoló a 2016-os gazdálkodásról. (Titkár, Felügyelő Bizottság)

 

3. 2017. évi programterv (Elnök)

 

4. Pályázatok, elszámolások (Elnökség)

 

5. Az íjászcsapat tevékenysége, programjai

 

6. Tagsági kérdések, új tagok felvétele

 

7. Egyéb kérdések, javaslatok

 

Ezúton is kérek minden tagot, hogy az elmaradt tagdíjat a közgyűlésig rendezze! Akik hosszabb ideje nem tesznek eleget vállalt kötelezettségüknek és a közgyűlésig nem nyilatkoznak, hogy a továbbiakban is szeretnének tagok lenni, kénytelenek leszünk kizárni. A tagdíjak és a tagi kölcsönök adják meg a pályázatok önrészét, ezért is fontos, hogy rendezve legyen. Ha van olyan ismerősötök, aki a honvédcsapat tagja szeretne lenni vagy egyesületi tagként szeretne részt venni a munkában, örömmel fogadjuk, felvételéről a közgyűlésen döntünk.

 

A 2016. évi szakmai beszámoló letölthető innen.

 

Tisztelettel:

 

Berlinger Gábor

BKHE elnök

2015. évi elnökségi beszámoló

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 2015. évi elnökségi beszámolója

 

Az egyesület a 2015. évre a következő célkitűzéseket tette:

 

 1. Az egyesület bejelentési kötelezetttségeinek intézése
 2. A szakmai munka megkezdése, munkacsoportok tevékenysége
 3. A honfoglalás kori hagyományőrzés terén az eddigi gyakorlat folytatása, események megszervezése, csatlakozás a helyi rendezvényekhez
 4. A 48-as honvédcsapat felszerelése, szakmai felkészítése, kapcsolatfelvételek, részvétel a hagyományőrző rendezvényeken, csatlakozás a szövetséghez.
 5. Pályázatok, támogatások, kiadványok, egyebek.

 

A 2015. évben a célkitűzéseinkből a következők teljesültek:

 

A NAV-hoz történő bejelentkezést, adószámigénylést elvégeztük, bejelentkeztünk a statisztikai hivatalnál, bankszámlát nyitottunk, pecsétet készíttettünk, tehát az egyesület komoly működéséhez minden előfeltételt elvégeztünk.

 

A szakmai munkát elkezdtük, de a tervezett 6 munkacsoportok megalakulása, munkájának beindulása nem jött össze, ezért leegyszerűsítettük a dolgot, 3 csoportot hagytunk meg. Az első az íjászcsapat, amely Mogyorósi Imre törzsfőnk vezetésével működik és saját rendezvényeink mellett az önkormányzati (farsang, gyereknap, családi nap) és országos íjászrendezvények (Nyílzápor, Kurultáj) szervezésével, lebonyolításával foglalkozik. A második a honvédcsapat „harczoló alakulata”, amelybe várunk minden olyan tag jelentkezését, akik szeretnének csatlakozni, egyenruhát ölteni és részt venni a csatabemutatókon, megemlékezéseken. A harmadik csoport a szakmai csoport, akik az egyesület finanszírozásában, pályázati lehetőségek felkutatásában, kiállítások szervezésében, iskolai bemutatók, történelemórák, szakmai (hadtörténelmi) anyagok  összeállításában vesznek részt. Honlapunkon (bkhe.hu) a szakmai anyagok, programok feltöltése megtörtént, próbáljuk naprakészen működtetni. Az íjász hagyományőrzésre a keszi-ijasz.hu honlap továbbra is külön működik, így a két korszak nem keveredik, átláthatóbb így. A honvéd zászlóalj is külön facebook oldallal rendelkezik, a látogatottsága hasonlóan az íjászok FB oldalához egyre emelkedik (közel 300 követő).

 

Az Íjászcsapat a hagyományoknak megfelelően a 2015-es évben is sok rendezvényen vett részt. Saját rendezvényeink (Napfordulók, Napéjegyenlőségek) megszervezése mellett a Nyílzápor volt a legnagyobb jelenlétünk, tavaly is komoly létszámmal vettünk részt. Részt vettünk a farsangi felvonuláson, szertüzet gyújtottunk. A Gyereknapon íjászversenyt tartottunk a gyerekeknek. 2016-ban tervezzük az íjászedzések felfrissítését, ebben segítség lesz az önkormányzati pályázat segítségével beszerzett vesszőfogó háló.

 

Az íjászok főbb eseményei 2015-ben:

 

2015.03.08. Télűző Farsang

2015.03.21. Napéjegyenlőség

2015.05.30. Budakeszi Gyermeknap

2015.05.31. OVIT Gyermeknap Budapest

2015.06.06. Nyílzápor Ópusztaszer

2015.06.23. Nyári Napforduló

2015.09.22. Napéjegyenlőség

2015.12.20. Téli Napforduló

 

Az egyesület 2015. évi feladatai között a honvédcsapat létrehozása, felszerelése jelentette a fő hangsúlyt. A szakmai felkészülés, rengeteg utánajárás mellett elengedhetelen volt a személyes anyagi hozzájárulás is, mivel a nulláról elkezdeni egy ilyen tevékenységet sok áldozattal jár. A két tiszt saját finanszírozásban szerelte fel magát, a legénység egyenruháit, fegyverzetét, felszerelését viszont közös adakozásból, pályázati forrásokból kellett összehozni. Ez utóbbi tevékenység volt a legnehezebb, de hála a sikeres pályázásoknak, a zászlóalj alapjait sikerült létrehozni. Jelenleg 3 honvéd egyenruha és egy gyermekméretű honvéd dobos egyenruha (amely a Széchenyi Általános Iskola támogatásával készült el) áll rendelkezésre. 3 db Augustin előltöltős puskával endelkezünk, a közeljövőben még kettőt tudunk beszerezni. A 3 egyenruhára jelenleg négy fő kiképzett tagunk van, a toborzást most szeretnénk megkezdeni, és bevonni a középiskolás, egyetemista korosztályt is.

 

A zászlóalj tavaly már több rendezvényen részt vett, Isaszegen, Madaron, Szentegyházán és Komáromban (tavaszi, felvidéki, őszi hadjárat, tüzérnap) már sikerrel képviseltük a BKHE-t. Emelett részt vettünk Zalaegerszeg városi ünnepén is a zalai honvédekkel közösen. Az év legfontosabb eseménye az október 6-ai Aradi Vértanuk Emléknapja megemlékezés volt, amely keretében tartottuk zászlószentelőnket és egy kiállítást is megnyitottunk az EFMK-val közös szervezésben. Novemberben csatlakoztunk a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséghez és részt vettünk a kiképzési és minősítési konferenciájukon. A legtöbb honvéd és tüzér csapattal felvettük a kapcsolatot, bekerültünk a vérkeringésbe, idén már számítanak ránk a nagyobb eseményeken.

 

A 48-as hagyományőrzés jóval nehezebb és költségesebb, mint a legtöbbünk által már űzött honfoglalás kori íjászat. Az egyenruhák elkészítésének szoros szabályai vannak, a korhűség betartása sok utánjárást és nagy költségeket generál. Az eredmény viszont kárpótol, sikerült mindenki által elfogadott felszerelést kiállítanunk. Ezt viszont sajnos csak komoly önrészekkel tudtuk megvalósítani, hiszen még nincsenek támogatóink, szponzoraink. Tavaly egyedül a pályázatokra tudtunk építeni (azokkal is hatalmas munka van, főként az elszámolásoknál), a pályázatfigyelésben sok segítséget kaptunk az EFMK vezetőjétől. Idén a csekély nagyságú önkormányzati támogatást az íjászatra fordítottuk, de sajnos ennek mértéke miatt egyébként sem sokat segített volna. Idén májusban készül először beszámolónk, így attól kezdve már tudunk indulni komolyabb pályázatokon is, ahol lezárt év kimutatása szükséges.

 

Az október 6-ai rendezvényünk alkalmából kiadtunk egy kis bemutatkozó szóróanyagot, majd az elmúlt napokban készült el ennek aktualizált változata, amely segítségével elkezdjük a támogatási kérelmeket kiküldeni, felvenni a kapcsolatot a budai és Zsámbék-medencei önkormányzatokkal és a toborzást elindítani. A tagságunkat is frissíteni szükséges, sok olyan tagunk van, aki nem jelez vissza semmilyen kérdésben, nem fizeti a tagdíjat és azt sem jelzi, hogy már nem szeretne közreműködni. Sajnos a tagsági formának is megvannak a szabályai, aki jelentkezett, az vegye komolyan tagságát, vegyen részt legalább a közgyűlésen, jelezzen vissza néha a levelekre vagy ha nem szeretne a továbbiakban részt venni, szüntesse meg a tagságát (írásban kell kérni és rendezni az addigi tagdíjat). Szeretnénk, hogy jól működő egyesületünk legyen inkább kisebb, de közreműködő tagsággal. Nagy terveink vannak, szükség lenne az összefogásra. Idén szeretnénk megkezdeni egy tüzér üteg létrehozását, egy három fontos ágyú elkészítését, levizsgáztatását, engedélyeztetését. Az üteg három főből állna, Forró Gábor hadnagy úr vezetésével. A zászlóalj bővítésére felvesszük a kacsolatot a budai kerületek és a szomszédos települések előljáróival, hogy kerületenként, településenként csatlakozzanak hozzánk 2-4 honvéd kiállításával, akik helyben az ünnepségek alkalmával díszeleghetnek is. A csatabemutatókon viszont egy zászló alatt egyesülnénk és közösen jelenítenénk meg a budai 2-ik honvéd zászlóaljat. Ebben is szeretnénk a tagság segítségét kérni, akinek kapcsolata van, azt örömmel igénybe vennénk. Emellett akinek a támogatásokkal kapcsolatban ötlete van, kihez lenne érdemes fordulni, személyes kapcsolata van, annak szívesen adok több kiadványt, bemutatkozó levelet (a közgyűlésre viszem) Fontos lenne kiemelnünk hogy az iskolákban, óvodákban sorra tartjuk a kihelyezett történelemórákat, bemutatókat, sokaknak oda jár gyermekük, segítségükkel még  hatékonyabbak lehetünk. A támogatókat, szponzorokat feltüntetjük kiadványainkon, honlapunkon is.

 

 

 

 

Berlinger Gábor

BKHE elnök

Egyesületi közgyűlés - Meghívó

Meghívó a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület Közgyűlésére

 

Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ (2092 Budakeszi, Fő u. 108.) , fszt. kiállítóterem


Időpont: 2016. február 10. szerda 18:00


Napirendi pontok:

 

 1. A napirendi pontok megszavazása
 2. Az egyesület tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló
 3. Beszámoló a 2015. év gazdálkodásáról
 4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 5. 2016. évi költségvetési terv bemutatása, pályázati lehetőségek
 6. Szponzorálással, támogatásokkal, toborzással kapcsolatos kérdések
 7. 2016. évi programterv megvitatása
 8. Egyebek


A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen 2016. február 17. (szerda) 18:00 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!


Amennyiben a napirendi pontokkal, illetve az egyesület működésével kapcsolatban kérdésed vagy észrevételed van, úgy azokat a közgyűlést megelőzően, írásban a  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre kérjük, hogy eljuttatni szíveskedj.

Tagdíj rendezése (havi 500,- Ft) utalással (kérjük a név és időszak feltüntetését):

CIB Bank: 10701180-69035689-51100005

 


Berlinger Gábor elnök


Budakeszi, 2016. január 6.

BKHE 2014. évi elnökségi beszámoló

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 2014. évi elnökségi beszámolója

 

Az egyesület a 2014. évre a következő célkitűzéseket tette:

 

 1. Az egyesület megalakulása, bejegyzése, szükséges bejelentkezések megtétele
 2. A szakmai munka megkezdése, munkacsoportok alakítása
 3. A honfoglalás kori hagyományőrzés terén az eddigi gyakorlat folytatása, események megszervezése, csatlakozás a helyi rendezvényekhez
 4. A 48-as honvédcsapat megalakítása, szakmai felkészítése, ruházat, fegyverzet beszerzésének megkezdése, kapcsolatfelvétel, részvétel a hagyományőrző rendezvényeken.

 

A 2014. évben a célkitűzéseinkből a következők teljesültek:

 

2014. február 6-án megtartottuk alakuló közgyűlésünket, amelyen kimondtuk az egyesület megalakulását 32 taggal, megválasztottuk a tisztségviselőket és elfogadtuk az alapszabályt. A bejegyzés első körben hiánypótlások miatt meghiúsult, így 2014.07.03-án egy megismételt alakuló közgyűlésen a hibák javításra kerültek és 2014.10.28.-án TE-6677 szám alatt jogerősen bejegyzésre került a BKHE. A bejegyzés ilyen rövid idő alatt történő lebonyolítását sikerként könyvelhetjük el, ismerve a hasonló helyi egyesületek többéves küzdelmeit. Az adószám igénylést a NAV-nál beadtuk, sajnos postai átvételi hibák miatt az ügy még nincs lezárva. Amint meglesz az adószám, bankszámlát nyithatunk.

 

Elkészült honlapunk bkhe.hu címen, az anyagok, programok feltöltése szépen halad.  A facebookon történő megjelenést március 15. utánra tervezzük. Emellett az íjász hagyományőrzésre a keszi-ijasz.hu honlap és az önálló FB oldal továbbra is önállóan működik, egyre nagyobb látogatottsággal.

 

A szakmai munkát elkezdtük, de a munkacsoportok megalakulása, munkájának beindulása még várat magára. Ennek a munkának lökést adhat a március 15-ig elkészülő egyenruha és felszerelés, amely mintát adhat a továbbiakhoz. Remélhetőleg az éves közgyűlésen a munkacsoportokat  rendezzük, ki-ki jelentkezik a számára megfelelőbe és elkezdődik az érdemi munka.

 

Az Íjászcsapat a hagyományoknak megfelelően a 2014-es évben is sok rendezvényen vett részt. Saját rendezvényeink megszervezése mellett a Nyílzápor volt a legnagyobb jelenlétünk, amelyen 23 fővel vettünk részt.

 

2014.03.02. Télűző Farsang

2014.03.21. Napéjegyenlőség

2014.05.31. Budakeszi Gyermeknap

2014.06.06. OVIT Gyermeknap Budapest

2014.06.23. Nyári Napforduló, íjászverseny

2014.07.03. Nyílzápor Ópusztaszer 2 tizeddel

2014.09.22. Napéjegyenlőség

2014.12.20. Téli Napforduló

 

Az egyesület célkitűzéseiben legnagyobb súlyt a honvédcsapat létrehozása, működtetése jelentette, így a beszámoló is erre fókuszál. Elmondhatjuk, hogy rengeteg utánajárás, szakmai felkészülés, anyagi hozzájárulás kísérte munkánkat, ezért szeretnénk átadni tapasztalatainkat, hogy ezeket felhasználva akár önállóan is lehessen élni velük.

 

A honvédcsapat a tiszti karból és a gyalogságból áll. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert a tiszti karba azok léphetnek be, akik már több hagyományőrző rendezvényen bizonyítottak, megvan szakmai felkészültségük és saját finanszírozásban beszerzik egyenruhájukat, felszerelésüket és fegyvereiket. A szakmailag elfogadott, autentikus egyenruha és felszerelés beszerzése nem kis összeg, de érdemes a minőségért beleinvesztálni (mindegyik darab műremek), mert a jövőben a javítgatások, cserék lehet, hogy többe kerülnének. Az utánajárás rengeteg időbe került, szerencsére Sándor Zsolt őrnagy segítségével több hónap alatt azért összeállt a kép, meg vannak a szükséges felszerelés részletei, a mesteremberek elérhetősége és a várható árak.

 

A honvédgyalogság egyenruháit, felszerelését, fegyverzetét közös pénzből, támogatásokból, pályázatokból szerezzük be, így ezek az egyesület tulajdonát képezik, a rendezvényeken, csatajelenetekben bárki beöltözhet. Természetesen a tagdíjak nem elsősorban ezt a célt kell szolgálják, de sürgős beszerzéseknél minimális alapot adhatnak. Az első időszakban tagi hozzájárulásokkal tudtuk első puskánkat és az egyenruhát beszerezni, amelyről külön elszámolást készítünk.

 

Augustin puska 150.000

egyenruha 155.000

bakancs 30.000

tábori sapka 12.000

szíjazat, lőszertáska 39.000

szurony 23.000

 

Szakmai munka

 

Az egyenruha és felszerelés beszerzését megelőzően rengeteg utánaolvasás, egyeztetés várt ránk. Az egyenruha elkészítéséhez Baczoni Tamás (HM Hadtörténeti Társaság), a többi felszereléshez Sándor Zsolt őrnagy, a Zrínyi Huszárok vezetője adta a szakmai hátteret. Az igényességnek már kézzel fogható eredménye van, meghívást kaptunk a Hadtörténeti Múzeum március 15-i nyílt napjára, amely szakmai elismerés is egyben, mert oda nagyon szigorú feltételekkel fogadnak be hagyományőrzőket. Remélhetőleg ott fontos kapcsolatokat, támogatási forrásokat szerezhetünk.

A honlapunkon is próbálunk minél több hasznos háttéranyagot megosztani, ezzel is segítve a szabadságharc harcászatának megismerését. Már tavaly is több rendezvényt szervezésében segédkeztünk, részt vettünk:

 

2014.03.20. Máday Norbert 48-as műgyűjtő, író előadása az NSJ Gimnáziumban

2014.03.24. Kiállítás és előadás a Prohászka Gimnáziumban a katonai ejtőernyőzés történetéről

2014.03.26. Előadás a huszárság történetéről (Műv.ház) – Sándor Zsolt őrnagy

2014.04.05. Isaszegi csatabemutató

2014.10.03-05. Őszi hadjárat, Szentegyháza

2014.10.06. Díszőrség az NSJ Gimnázium ünnepségén

2014.10.06. Előadás a szabadságharcról a Széchenyi Ált. Iskolába

2014.11.20. „Hősök emlékére” Danis János fotókiállítása az NSJ Emlékházban majd a Műv.házban

2014.12.15. Lőtéri látogatás – Augustin puskánk belövése

 

A kapcsolatok felvételét is elkezdtük, nagyon jó viszonyunk van a következő csapatokhoz:

Szentegyházi Huszárok

Zalai Honvédek

Dunaalmási Honvédvadászok

Kecskeméti 71es zászlóalj

Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület

 

Amint elérünk egy 4-5 fős felruházott-fegyverzett létszámot, jelentkezünk a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségbe is.

 

Berlinger Gábor

BKHE elnök

Egyesületi közgyűlés - Meghívó

Meghívó a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület Közgyűlésére!

 

Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ

Időpont: 2015. február 26. csütörtök 18:00


Napirendi pontok:

 1. A közgyűléssel kapcsolatos tisztségviselők megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő)
 2. A napirendi pontok megszavazása
 3. Az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló
 4. Beszámoló a 2014. év gazdálkodásáról
 5. Felügyelő Bizottság beszámolója
 6. 2015 évi költségvetési terv bemutatása
 7. Tagdíj összegének meghatározása
 8. Egyebek


A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen 2015. március 5. (csütörtök) 18:00 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!


Amennyiben a napirendi pontokkal, illetve az egyesület működésével kapcsolatban kérdésed vagy észrevételed van, úgy azokat a közgyűlést megelőzően, írásban a  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre kérjük, hogy eljuttatni szíveskedj.


Budakeszi, 2015. február 18.

Alakuló közgyűlés - Meghívó

a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület
alakuló közgyűlését,

amelyre 2014. február 6-án, csütörtökön 18:00 órakor

az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Fő u. 108.)
kerül sor.


Első körben azokat hívjuk meg az egyesületbe alapító tagoknak, akik már  tagjai az íjászcsapatnak vagy érdeklődnek a huszárcsapathoz való csatlakozáshoz vagy szeretnének részt venni a szakmai munkában az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

Napirendi pontok:

1. Az Egyesület megalakulásának kimondása nyílt szavazással

2. Az alapszabály elfogadása nyílt szavazással

3. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással

4. Az Egyesületi tagdíj meghatározása nyílt szavazással

5. Az Egyesület nyilvántartásba vételének kérelmezése az illetékes Bíróságnál nyílt szavazással

 

6. Munkacsoportok létrehozása

7. Az Egyesület általános feladatainak átbeszélése, a huszárcsapat megalakulásának részletei, első rendezvények szervezése, honlap létrehozása

8. Egyéb kérdések

1848/49 Szabadságharc Budai 2. Honvédzászlóalj - Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület © 2014. Minden jog fenntartva.